PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU

Domov pro seniory poskytuje sociální službu osobám, které dosáhly věku 65 let a vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu, či ztráty soběstačnosti potřebují pomoc a podporu druhé osoby a nejsou schopny zůstat ve svém přirozeném prostředí ani s podporou a využitím péče rodiny, blízkých či terénních sociálních služeb a současně jejich potřeby vyplývající z jejich nepříznivé sociální situace, mohou být řešeny nabídkou služeb poskytovatele s ohledem na bezpečné a odborné zajištění služby.

Celková kapacita 152 míst

Podat žádost

Umístění v Krčském lese

Domácnost B

Klidné prostředí

Domácnost B

Vybavené pokoje

Domácnost B

POSLÁNÍ, PRINCIPY, CÍLE

JAK PRACUJEME

DOMÁCNOSTI