Zájemci o službu

Postup při podání žádosti

Vážení a milí zájemci o službu, naše sociální pracovnice se Vám budou rády věnovat a ochotně zodpoví Vaše dotazy, mohou Vám ukázat i prostory domova. Ne vždy jsou ale v domově k zastižení, někdy bývají v terénu. Z toho důvodu prosíme, abyste si s nimi předem domluvili schůzku. Děkujeme velmi za pochopení.

Máte-li zájem stát se naším klientem, je třeba, abyste si podali Žádost o pobytovou sociální službu.

K žádosti je třeba přiložit:

Pokud Žádost splňuje všechny náležitosti, posuzuje se, zda může být zařazena do evidence čekajících žadatelů. O tom, že byla Vaše žádost zařazena do evidence čekajících žadatelů, nebo odmítnuta ze zákonných důvodů, budete informováni dopisem.

Pokud byla Vaše Žádost zařazena do evidence čekajících žadatelů, budete, jakmile to bude možné, kontaktováni sociálním pracovníkem. Sociální pracovník s Vámi domluví schůzku v místě Vašeho aktuálního pobytu. Při sociálním šetření budeme z Vaší strany potřebovat doložit aktuální dokument Vyjádření lékaře o zdravotním stavu.

Po sociálním šetření bude Žádost hodnocena Komisí. Komise se skládá z ředitele Domova, vedoucího sociálního úseku, vedoucího zdravotního úseku, vedoucího přímé obslužné péče, sociální pracovnice, metodika kvality poskytované sociální služby, vedoucích domácností.

O výsledku jednání Komise jsou jednotliví žadatelé písemně informováni.

Komise neprojednává a nezařazuje do evidence žadatelů žádosti žadatelů, kteří žádají o poskytnutí sociální služby Domov pro seniory tzv. „do budoucna“. Tedy podávají svou žádost preventivně, pro případ že by došlo ke ztížení žadatelovi sociální či zdravotní situace. Tito žadatelé nenaplňují požadavky cílové skupiny. Svou situaci zvládají sami nebo s pomocí rodiny, blízkých anebo terénní sociální služby.

Domov může odmítnout uzavřít se zájemcem o pobytovou sociální službu smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud (§91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách):

Za zdravotní stav vylučující uzavření smlouvy, se považuje (§53 vyhl. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách):

Vyplněnou žádost spolu s dalšími potřebnými dokumenty je možné zaslat poštou na adresu: Domov Sulická, Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4, nebo doručit osobně po telefonické domluvě na tel. +420 776 280 581 nebo +420 775 428 840.

Těšíme se na setkání s vámi.

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY