Důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí

Posláním Domova pro seniory je zajistit prostřednictvím pobytové služby důstojné a bezpečné zázemí, nahrazující domácí prostředí občanům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít ve svém přirozeném prostředí a potřebují pomoc a podporu při zvládání běžných denních činností.

Základní činnosti

Základní činnosti při poskytování sociální služby domov pro seniory podle § 49 zákona č. 108/2006 Sb., O sociálních službách

Akce

  • Přejít na akce